Arenor för idrott och kultur

Förutom bostäder av olika karaktär och storlek byggs offentliga anläggningar, till exempel utställningslokaler, museum, konferenscenter, skolor och idrottsanläggningar, men det pågår också ombyggnationer och fasadrenoveringar.

Offentliga anläggningar för idrott, kultur och näringsliv

Byggbolaget Byggarn AB jobbar med att sätta tak över konstfrusna isbanor för bandy respektive ishockey och konståkning, inom dessa byggprojekt ingår också att bygga garage till ismaskinen. Men det största projektet blir en idrottsanläggning med utrymme för så mycket mer än enbart idrott. Arenan kommer att bli en plats där både idrott, kultur och näringsliv får en naturlig mötesplats. Förutom elitidrott och föreningsliv är tanken att även erbjuda konferenser, mässor, konstutställningar och konserter. Det byggs omklädningsrum, domarrum och loger för artister, men också konferenslokaler och restauranger. En viktig del är så klart läktaren som delas in i parkett, sittplatser och ståplatser. Ett material som spelar stor roll i detta bygge är limträ. Företaget har gedigen erfarenhet och stor kompetens när det gäller konstruktioner i limträ. Att arbeta med limträ har många fördelar och något man alltid ser fram emot att göra.

Varför just limträ?

Anledningen till att anläggningarna byggs med limträ är många, men en av dem är att utförandet i konstruktionen kan se ut på många olika sätt. Materialet är klimatsmart och inverkar minimalt på miljön, det är också förhållandevis lätt i vikten så att transportera limträ är ganska enkelt. Förutom att det är lätt är det formbart och starkt på samma gång. Att bearbeta och montera limträ går således väldigt bra. Tack vare styrkan och hållfastheten i förhållande till vikt kan man spara både tid och pengar när grundkonstruktioner uppförs. En annan fördel är dess brandmotstånd, det vill säga det brinner väldigt långsamt om en brand skulle uppstå. Slutligen kan påpekas att limträ har lång hållbarhet och kräver inte så mycket underhåll. Detta är viktiga egenskaper, inte minst i idrottsanläggningar med en förhållandevis hög fuktnivå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *