Bygget med låg budget

För den som vill bo billigt och smart bygger Byggbolaget Byggarn AB för närvarande radhus utifrån ett system med standardlösningar och moduler. Kvalitet görs det aldrig avkall på, det går att bygga billigt och med hög kvalitet i både utförande och design. Tanken är att bygga lägenheterna inom ramen för ett industriellt tänkande där moduler får ett stort utrymme. Det handlar om att nyttja varenda vrå, ja varenda kvadratmeter ska utnyttjas maximalt, samtidigt som planlösningar blir öppna och takhöjder höga. Alla fönster blir stora för att släppa in så mycket ljus som möjligt. Av vikt är också att allt material är så naturligt som möjligt, detta i syfte att jobba för en långsiktigt hållbar miljö. I ambitionerna ingår att se helheten, och att ta ett samhällsansvar.

Det är viktigt att även lägga vikt vid området och vad som finns i närheten. Att där finns grönområden och kanske en lekpark, likväl som kommunikationer och inte alltför långt till butiker och sådan service man är van vid.

Från idé till färdigt radhus

Byggbolaget Byggarn AB tar ansvaret för allt från första start och även efter det att folk har flyttat in. Att ta ett helhetsgrepp och ha kontroll på alla delar i projektet är A och O. Det är oerhört viktigt att ha full styrning på allt inom projektets ramar och sedan, efter försäljningen, att följa upp och se till att beställaren är nöjd med allt från pris till kvalitet och den omgivande miljön. Ett sätt att spara pengar på, förutom att maximera varenda kvadratmeter, är att även planera hela bostadsområden samt att inte bygga vägar i området. Vägbyggen kan dra iväg med budgeten, så tanken är att bilar får parkera en bit utanför bostadsområdet. Att bygga på samma sätt under lång tid ger erfarenhet och än fler möjligheter att bygga med låga budgetar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *