Byggprojekt för kommersen

De kommersiella byggprojekt som Byggbolaget Byggarn AB rapporterar om i denna artikel är dels kontorslokaler, dels utbyggnad av ett köpcentrum och dess kommersiella lokaler.

Byggnader och lokaler för kommersiellt bruk

Nya kontorslokaler byggs nära ett område med äldre fastigheter. Läget är centralt och skapar spännande kontraster. Kontorsfastigheten kommer att ge toppmoderna arbetsplatser som lever upp till alla tänkbara krav och önskemål rörande kvalitet, hållbarhet och tillgänglighet. Det centrala läget gör det enkelt med kommunikationer, men det ger också stora fördelar när det handlar om exponering och synlighet för de företag som kommer att ha sina arbetsplatser i lokalerna. Bygget bidrar till både stadens och näringslivets utveckling och tillväxt. Lokalerna passar stora företag såväl som småföretagare. Miljön blir flexibel och kostnadseffektiv och Byggbolaget Byggarn AB kommer även att iordningställa en park utanför. Syftet är att parken ska liva upp området samtidigt som den ger trygghet och nya möjligheter till möten människor emellan.

Grästak av hänsyn till miljön

Förutom att nämnda kontorslokaler byggs så modernt som möjligt kommer taket på fastigheten att bli klimatsmart. Att bygga för framtiden innebär att tänka på både ekonomi och miljö i en strävan efter ett hållbart samhälle. Här gäller det att tänka långsiktigt. I syfte att bygga klimatsmart får kontorsfastigheten sedumtak. Dessa tak består av levande växter och är fördelaktiga utifrån ett klimatperspektiv. Här är även planen att bygga terrasser på taket, så att den som sedan hyr kontor får en fin och harmonisk känsla av hela omgivningen. Visioner om framtiden är A och O, det är visionerna som sedan blir till verklighet.

Köpcentrum byggs ut

Nyligen har Byggbolaget Byggarn AB påbörjat en tillbyggnad i ett köpcentrum. De nya lokalerna blir tio till antalet och förhållandevis stora. Tanken är att locka stora företagskedjor till orten. Detta är en stor satsning som ger fler än 100 nya jobb och på sikt kommer det även att behövas fler bostäder och troligen ett hotell.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *