Nyligen utförda och pågående byggprojekt

Byggbolaget Byggarn AB är företaget för den som vill anlita professionell hjälp för olika typer av byggen. Här finns information om de senast genomförda byggprojekten inom området. Som ni ser läggs stor vikt vid att inte bara leva upp till ställda förväntningar, utan alla strävar efter att överträffa kundens förväntningar, kundnöjdhet är A och O, och ett av de viktigaste målen för verksamheten.

Nyproduktion av bostäder

Några av de byggprojekt som nyligen avslutats är nyproduktioner av lägenheter, parhus, flerbostadshus och höghus. En del av flerbostadshusen har byggts med trästomme, medan andra har fått betongstomme. Taken och fasaderna är av trämaterial. I denna kategori finns centralt belägna bostäder i modern miljö och nära till köpcentrum samt nybyggnationer i kulturhistorisk miljö. Här finns också sjönära hus en bit utanför stadens centrum.

Från fabrikslokal och rivningshot till moderna bostäder

Förutom nyproduktioner har Byggbolaget Byggarn AB omvandlat fabriker till flerbostadshus och renoverat hus som hotats med rivning.

Passivhusprojekt för framtidens flerbostadshus

För närvarande pågår arbetet inom ett så kallat passivhusprojekt, vilket innebär nära en halvering av energiförbrukningen jämfört med ett normhus. Lägenheter byggs i olika storlekar, allt från en till fyrarummare, här kommer det även att finnas plats för äldre människor som behöver trygghetsboende. Samtliga lägenheter kommer att släppa in mycket ljus och hålla en temperatur på drygt 20 grader. Den värme som alstras till följd av mänskliga aktiviteter tas tillvara, men när värme behöver tillföras är det miljömärkt fjärrvärme som gäller. Väggarna i dessa hus är något tjockare än enligt normen och husen är bättre isolerade. Tack vare hög kvalitet och den låga förbrukningen av energi kan dessa hus bli passivhuscertifierade enligt FEBY. Man kan tro att det är betydligt dyrare att bygga passivhus jämfört med normhus, men så är inte fallet. Detta är hus för framtiden som alla vinner på, även miljön.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *