Snabba byggprojekt

För närvarande bygger Byggbolaget Byggarn AB högkvalitativa flerbostadshus ur flera aspekter. Förutom att det byggs snabbt då genomförandetiden ligger på sex månader, blir lägenheterna miljövänliga. Samtliga håller en hög kvalitet både i utförandet, standarden och komforten och dessutom blir utomhusmiljön parkliknande och med grönområden. Här kan beställaren välja i princip vad som helst. Sättet att bygga på är flexibelt och kan anpassas efter olika förutsättningar och givetvis också miljöer. Oavsett om det byggs tre eller åtta våningar kan lösningar skräddarsys efter vad som efterfrågas.

Att bygga flerbostadshus på ett halvår

Hur kan Byggbolaget Byggarn AB bygga ett flerbostadshus på så kort tid? Hemligheten ligger dels i att mycket tillverkas i förväg, dels en väl genomtänkt och god planering för styrning av hela byggprocessen. Det är ytterst viktigt att tänka igenom allt från material till detaljer i syfte att göra så mycket som möjligt i förväg. Det som förtillverkas är till exempel: badrum, fasad och stomme. Allt tillverkas i material som tål fukt. Sättet att bygga på tål alla väderlekar och är dessutom ekonomiskt försvarbart. Hela kedjan är optimerad med tanke på kostnader för byggherre och drift. Investeringarna blir förhållandevis låga, i kombination med lång livslängd och låga kostnader för drift och underhåll framöver.

Utseende och miljö

De lägenheter som just nu produceras är anpassade efter nordiskt klimat, de har öppna planlösningar och ett generöst ljusinsläpp. Husen som byggs är Svanenmärkta, vilket är ett gott betyg utifrån ett miljöperspektiv. Men det innebär mer än så, det handlar också om att känna trygghet vad gäller den framtida ekonomin. Det blir inga negativa överraskningar vad gäller underhåll och drift. Isoleringar och ventilationssystem håller hög kvalitet och energibehovet är lågt. Samtliga vitvaror är energimärkta och alla vattenkranar snålspolande. Givetvis sker kontroller kontinuerligt i syfte att undvika fuktskador. Kraven på att konstruktionen ska vara radonsäker och byggmaterialet av hög kvalitet utan kemikalier är höga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *