Totalentreprenad för ROT-projekt

I det följande redogörs för de ROT-projekt Byggbolaget Byggarn AB arbetar med. Med ROT-projekt menas renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Renovering, ombyggnad och tillbyggnad

Helt i linje med företagets ambitioner att erbjuda totalentreprenad genomförs för närvarande renoveringar i samband med både utvändiga och invändiga ombyggnader. Närmare bestämt handlar det om ett garage och ett nytt kök. Här finns också ett tillbyggnadsprojekt som går ut på att bygga ut och strukturera om den planlösning som finns idag. Byggbolaget Byggarn AB ansvarar för allt från den viktiga planeringen av projekten till att de färdigställs och förhoppningsvis gör kunderna mer än nöjda. Ambitionen är att överträffa deras sedan tidigare högt ställda förväntningar.

När det gäller ombyggnaden och tillbyggnaden har byggnadsritningar och materialspecifikationer upprättats och bygglovsansökan lämnats in. Nästa steg inom ramen för dessa totalentreprenader är att anlita rätt personal vad gäller behörighet och givetvis kompetens. Utifrån projektens natur tillsätts folk i god tid och material köps in. Att hålla tidsplaner är A och O, att samtliga yrkesgrupper ges möjlighet att arbeta målmedvetet och effektivt utan onödiga störningar. Hos Byggbolaget Byggarn AB finns huvudmannen som ansvarar för att allt blir som tänkt.

Nytt kök efter renovering

Detta projekt är i det närmaste klart och håller sig inom tidsramarna. Kunden har i detta fall fått hjälp med ett stort antal beslut, inte minst rörande valet av köksluckor, vitvaror, belysning, bänkskiva, diskbänk, kakel, golv, tak- och väggmålning. Utöver detta krävdes rördragningar. Slutresultatet blir en funktionell plats för matlagning, men också ett fantastiskt rum att bara vara i, ett rum där man kan må bra tillsammans och trivas. Kunden gjorde en smart investering och har nu snart höjt värdet på sitt hus.

I det närmaste kommer Byggbolaget Byggarn AB att renovera ett badrum. Även där är det många beslut som ska fattas, men med lång erfarenhet av planering och kompetenta medarbetare är det en fröjd att jobba och sedan se slutresultatet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *